ประเทศไทยและอาเซียนพยายามที่จะแก้ไขปัญหาปัญหาขยะพลาสติกในทะเล [วิดีโอ]

เศษพลาสติกทางทะเลเป็นปัญหาข้ามพรมแดนที่สำคัญ แต่ประเทศไทย และอาเซียนได้จัดการปัญหาที่ท้าทายนี้อย่างไร NBT World มีโอกาสพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเรื่องนี้

ดูต่อ…