กรมประมงประกาศปิดอ่าวไทย งดทำประมง 3 เดือน

กรมประมงได้สั่งห้ามทำการประมงตามมาตรการปิดอ่าวประจำปี เพื่อให้บรรดาสัตว์ทะเลได้ฟื้นคืนจำนวน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าในช่วงสามเดือนที่มีการห้ามจับปลาในพื้นที่บางส่วนของอ่าวไทย ครอบคลุมพื้นที่ 27,000 ตารางกิโลเมตรในสามจังหวัดชายฝั่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพรและสุราษฎร์ธานี ระยะเวลา 3 เดือนโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

อ่านต่อ…