นักสิ่งแวดล้อมไทยเข้าร่วมประท้วงหาทางแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในวันศุกร์ที่ผ่านมา ประชาชนที่อยู่ในแวดวงสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยต่างเข้าร่วมกิจกรรมด้านสภาพภูมิอากาศที่จัดขึ้นทั่วโลก เพื่อรณรงค์หาทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผู้คนมากกว่า 100 คนเข้าร่วมในงาน “Climate Strike Bangkok” ในใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญใหญ่ “Climate Strike for For Future” ที่จัดขึ้นพร้อมกันใน 2,350 เมืองใน 25 ประเทศทั่วโลก

อ่านต่อ…

ปรัชญ์ รุจิวนารมย์