ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนเมษายนของประเทศไทยลดลง 17.2% ซึ่งน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้

ดัชนีอุตสาหกรรม (MPI) ปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 12 ในเดือนเมษายนลดลงร้อยละ 17.21 จากปีก่อนหน้า โดยภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบ คือ ภาคการผลิตรถยนต์ ปิโตรเลียม และเบียร์ที่ลดลงท่ามกลางการระบาดของไวรัสโคโรนา

ซึ่งเปรียบเทียบกับการสำรวจของรอยเตอร์ที่คาดการณ์ว่าจะลดลงร้อยละ 19.55 และเทียบกับเดือนมีนาคมลดลงร้อยละ 10.48

อ่านต่อ…