การจัดการกับปัญหาขยะอาหารในประเทศไทย

เมื่อหนึ่งในสามของอาหารทั้งหมดที่ผลิตทั่วโลกได้ถูกทิ้งไป ในขณะที่ผู้คนเกือบหนึ่งพันล้านคนต่างต้องหิวโหย ซึ่งเศษอาหารไม่ได้เป็นเพียงเรื่องศีลธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นอาชญากรรมต่อธรรมชาติอีกด้วย

โดยในแต่ละปีมีเศษอาหารมากถึง 1,300 ตัน ที่ทิ้งลงบ่อขยะทั่วโลก ซึ่งมีส่วนที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 8 อันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน และวิกฤติสภาพภูมิอากาศ

อ่านต่อ…

ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ และ กะรัตลักษณ์ เหลี่ยมเพชร