หกสิบปีของความร่วมมือทางน้ำในลุ่มน้ำโขงเพื่อติดตามการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในเดือนกันยายนปี พ.ศ.2500 ตัวแทนจาก 4 ประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างได้พบกันที่กรุงเทพฯ เพื่อจัดทำขั้นตอนแรกในการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำร่วมกัน โดยข้อตกลงที่ทำขึ้นเป็นการลงนามจัดตั้งคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นกรรมการชุดก่อนจะเป็นคณะกรรมาธิการลุ่มแม่น้ำโขง (MRC) ซึ่งเป็นรากฐานของความร่วมมือด้านน้ำในภูมิภาคมานานกว่า 60 ปี

อ่านต่อ…

Pham Tuan Phan