เรียกร้องให้รัฐบาลไทยควบคุมการใช้พระราชบัญญัติความปลอดภัยทางไซเบอร์ฉบับใหม่

กลุ่มสิทธิและผู้แทนจากอุตสาหกรรมไอทีกำลังเรียกร้องให้ผู้ร่างกฎหมายไทยแก้ไขพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฉบับใหม่โดยพวกเขากล่าวว่าจะช่วยจำกัดอำนาจในการตรวจสอบข้อมูลออนไลน์ของรัฐบาล

โดยทางรัฐสภาได้อนุมัติให้ พ.ร.บ. ดังกล่าวผ่านด้วยเสียงข้างมากในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของรัฐบาลทหารที่เข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในปี พ.ศ.2557

ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคมหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปที่ไม่โปร่งใสในเดือนมีนาคม ทำให้ผู้นำรัฐประหารกลับมาสู่อำนาจอีกครั้ง

อ่านต่อ…