มาตรการเชิงรุกที่จำเป็นในการรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ

ตลาดแรงงานของประเทศไทยจะซบเซาภายใต้ประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น หากไม่ได้มีการแก้ปัญหาในทางปฏิบัติในเร็ววันนี้
ปัจจุบันคนไทยมากกว่าร้อยละ 16 มีอายุมากกว่า 60 ปี ซึ่งเป็นอายุเกษียณสำหรับข้าราชการ และทหาร ขณะที่ในภาคเอกชนบางบริษัท ต้องการให้พนักงานเกษียณอายุเมื่ออายุ 55 ปี

อ่านต่อ…

จุฬารัตน์ แสงปัสสา