ศักยภาพของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเกษียณอายุในประเทศไทย

แม้ว่าจำนวนของการเสนอขายอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตหัวหิน พัทยา เชียงใหม่ และอีกไม่นานนี้กรุงเทพได้ส่งเสริมตนเองในฐานะศูนย์กลางแห่งการเกษียณอายุ

แม้จะมีชุมชนวัยเกษียณ และการช่วยเหลือการใช้ชีวิตสำหรับประเทศตะวันตก เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย แต่สิ่งเหล่านี้มีไว้สำหรับการเสนอขายภายในประเทศที่สูงที่สุด

อ่านต่อ…