ตำรวจจับมือกรมประมงเปิดตัวหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพื่อต่อต้านการจับปลาที่ผิดกฎหมาย

ตำรวจและกรมประมงร่วมกันเปิดตัวหน่วยปฏิบัติการพิเศษเกี่ยวกับการทำประมงผิดกฎหมายนอกจังหวัดระนอง เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดการทำประมงที่ผิดกฎหมายในน่านน้ำไทย

อ่านต่อ…

Tewit Kemtong