นายกรัฐมนตรี : เศรษฐกิจพอเพียงคือกุญแจในการป้องกันหนี้สิน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร.9 เป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับปัญหาหนี้
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบ โดยภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลปัจจุบันได้ประสบความสำเร็จ โดยให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงแหล่งกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงิน และธนาคารของรัฐได้

อ่านต่อ…

Na-ark Rojanasuvan