โครงการบำนาญของไทยต้องการการปฎิรูป รับสังคมผู้สูงอายุ

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่สำหรับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงเรื่องสวัสดิการที่ได้รับจากโครงการบำนาญที่มีอยู่

จากข้อมูลของสหประชาชาติระบุว่า ประเทศที่มีประชากรอายุมากกว่า 60% ขึ้นไปเป็นสังคมผู้สูงอายุ เมื่อคนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 20% ประเทศจะถูกจำแนกเป็นสังคมผู้สูงอายุ

อ่านต่อ…

บรรณาธิการ