ครม.ไฟเขียวกฎหมายจำกัดความเร็วใหม่

คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการจำกัดความเร็วใหม่สำหรับถนนในไทย โดยอ้างถึงความจำเป็นในการปรับปรุงสภาพการจราจรให้เป็นมาตรฐานสากล

โดยกรุงเทพฯ เมืองพัทยา หรือพื้นที่ชุมชน ข้อจำกัดใหม่คือ:

– 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับรถบรรทุกที่มีน้ำหนักไม่เกิน 2.2 ตัน รถโดยสารที่มีผู้โดยสารมากกว่า 15 คน รถโรงเรียนและรถจักรยานยนต์

– 45 กม./ชม. สำหรับรถยนต์พ่วงและรถสี่ล้อหรือสามล้อขนาดเล็ก

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น