วิธีการใหม่กระตุ้นให้ปกป้องผู้สูงอายุ

ในการตอบสนองต่อการศึกษาพบว่ามีการระเมิดสิทธิของผู้สูงอายุ เนื่องจากประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นทางการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth) และพันธมิตรกำลังเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เร่งสร้างระบบการคุ้มครองผู้สูงอายุ ซึ่งถ้าเริ่มดำเนินการโครงการดังกล่าวในตอนนี้จะเป็นของขวัญในวันสงกรานต์ที่มีค่าแก่ผู้สูงอายุในประเทศจำนวนกว่า 10.9 ล้านคน

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น