คณะกรรมการแห่งชาติอนุมัติแผนการจัดการประมงปี พ.ศ.2563-2565

คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติได้อนุมัติแผนการจัดการการประมงปี พ.ศ.2563-2565 ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าการพัฒนาของภาคการประมงที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น และแผนปฏิบัติการระดับชาติที่สองเกี่ยวกับ IUU (NPOA-IUU)

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังรับรองมาตรการต่างๆ ที่จะประกันการดำเนินการ IUU อย่างยุติธรรม โปร่งใส และรวดเร็ว และกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์  โดยสนับสนุนเงินทุนจำนวน 2.82 พันล้าน เพื่อฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของชาวประมง 188,134 ราย และการขยายเวลาของ ใบอนุญาตทำงานสำหรับแรงงานข้ามชาติในช่วงการระบาดของโควิด-19

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าวกรมประชาสัมพันธ์