กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้างจะสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาค

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนกัมพูชา ลาว พม่า ไทย และเวียดนามได้จัดประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (LMC) กรอบการทำงาน LMC ได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 จากประเทศสมาชิก 6 ประเทศ LMC เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของโครงการริเริ่มแถบและเส้นทาง  (BRI) และเป็นกลไกที่สำคัญในความร่วมมือระดับภูมิภาคระหว่างจีนกับอาเซียน

อ่านต่อ…