บรรดานักลงทุนรวมตัวสู่โครงการอีอีซีของไทย

โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) ตั้งเป้าเป็นจุดศูนย์กลางการค้า การลงทุนและการขนส่งในภูมิภาค นอกจากนี้ยังเป็นประตูยุทธศาสตร์สู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการขยายพื้นที่ทั้งหมด 13,000 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมจังหวัดทางภาคตะวันออกในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขยายแผนประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลไทยในการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยให้เป็นกลไกในการเติบโตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อ่านต่อ…

Angaindrankumar Gnanasagaran