สภาชุมชนลุ่มน้ำโขงร้องรัฐบาลเร่งเก็บภาษีโครงการพัฒนาลุ่มน้ำโขง

ชุมชนท้องถิ่นริมแม่น้ำโขงขอให้รัฐบาลจัดตั้งกองทุน ซึ่งประกอบด้วยรายได้ภาษีที่เก็บได้จากโครงการพัฒนาทางน้ำ เพื่อชดเชยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ

“ กองทุนนี้ [ควร] ไม่ใช่โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม” นายอ้อมบุญ ทิพย์สุนา ประธานเสมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง7จังหวัดภาคอีสานกล่าว “นี่ [ควร] คล้ายกับภาษีบาปจากบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นทุนในโครงการด้านสุขภาพ

อ่านต่อ…