รัฐบาล

การจัดเก็บภาษี

ประเทศไทยปรับหลักเกณฑ์การเสียภาษีของไทยสำหรับเงินได้จากต่างประเทศ เพื่อช่วยเศรษฐกิจ

ประเทศไทยจะปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสียภาษีของไทยสำหรับเงินได้จากต่างประเทศ เนื่องจากความพยายามลดความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ พร้อมทั้งเพิ่มรายได้เพื่อใช้จ่ายสำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวในฟอรัมธุรกิจเมื่อวันจันทร์ว่า กระทรวงการคลังได้ออกหลักเกณฑ์การเสียภาษีของไทยสำหรับเงินได้จากต่างประเทศที่เข้มงวดมากขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา หลักเกณฑ์ใหม่จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 ซึ่งจะทำให้รัฐบาลสามารถเก็บภาษีสำหรับเงินได้จากต่างประเทศของบุคคลได้ หากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาอย่างน้อย 180 วันในปีการประเมินนั้น ๆ ตามประกาศของกรมสรรพากรอ่านต่อ ...

สรรพากรเก็บภาษีจากผู้ให้บริการอี-เซอร์วิส กว่า 5 พันล้านบาท

กรมสรรพากรเปิดเผย ผลสำเร็จจัดเก็บภาษีจากแพลตฟอร์มและผู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศกว่า 5.01 พันล้านบาท ซึ่งสะท้อนการเติบโต 3.2% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วโดยรายได้สะสมในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 การจัดเก็บภาษีโดยรวมในช่วงเวลานี้สูงถึงประมาณ 1.59 ล้านล้านบาทนายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ รองอธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า ความพยายามเรียกเก็บภาษีจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างประเทศและผู้ให้บริการ e-service ทำให้มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมากกว่า 144 บริษัทอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

กระทรวงการคลังตั้งเป้าปฏิรูปภาษี

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังได้ตั้งเป้าหมาย 4 ประการสำหรับการปฏิรูปภาษี โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มรายได้เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายและรับมือกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในอนาคตประการแรก การปฏิรูปภาษีควรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรับประกันการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนกระทรวงฯจะตรวจสอบโครงสร้างภาษีโดยรวมเพื่อเพิ่มรายได้จากภาษีและทบทวนมาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ทำให้เงินกองทุนของรัฐต้องเสียไปอ่านต่อ ...

วิชิต จันทนุสรณ์ศิริ

สรรพากรกลั่นกรองการคืนภาษี

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า กรมสรรพากรเตรียมยกระดับการตรวจสอบการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่น่าสงสัย โดยผู้ที่ยื่นเอกสารที่ถูกต้องไม่มีอะไรต้องกังวล และผู้ยื่นที่มีสิทธิ์ควรได้รับการคืนเงินภาษีภายในสามวันอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

รัฐบาลเดินหน้าเก็บภาษีการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการจัดเก็บภาษีการทำธุรกรรมทางการเงินสำหรับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  หลังจากได้รับการยกเว้นมานานกว่า 30 ปี แผนการเก็บภาษีผู้ค้าในตลาดหลักทรัพย์มีมาประมาณ 30 ปีแล้ว แต่รัฐบาลก็ยกเว้นมาตลอดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดการดำเนินการดังกล่าวเสนอโดยกระทรวงการคลัง ซึ่งคาดว่าจะทำให้รัฐบาลสามารถสร้างรายได้ 10,000 ถึง 20,000 ล้านบาทต่อปีอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

ประเทศไทยจะกำกับดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล

เมื่อวันจันทร์ คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อควบคุมธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินและการค้า และเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสาธารณะ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลทั้งในและนอกประเทศไทยจะต้องแจ้งให้รัฐบาลทราบก่อนดำเนินการ โดยกฎหมายจะบังคับใช้กับบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ รวมถึงตลาดออนไลน์ การค้าเพื่อสังคม การส่งอาหาร การแบ่งปันพื้นที่ การแชร์รถ/รถยนต์ และเครื่องมือค้นหาออนไลน์ อ่านต่อ ...

กฎหมายภาษีบริการอิเล็กทรอนิกส์ บังคับใช้ 1 กันยายน

ประเทศไทยจะบังคับใช้กฎหมายภาษีบริการอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันพุธ ตามรอยกว่า 60 ประเทศทั่วโลก ที่เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จากผู้ประกอบการบริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศที่เก็บเกี่ยวรายได้ในดินแดนของตนประเทศเหล่านี้ รวมทั้งออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และเกาหลีใต้ ปฏิบัติตามแนวทางที่องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) นำมาใช้เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับบริการข้ามพรมแดนอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

ครม.เห็นชอบเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต่ออีก 2 ปี

เมื่อวันอังคาร คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้คงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ 7 ต่ออีก 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2566 โดยจะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 จากการขายสินค้า บริการ และการนำเข้าทั้งหมด (หรือร้อยละ 6.3 ไม่รวมภาษีท้องถิ่น) ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอัตราฯนี้จะไม่กระทบต่อประมาณการรายได้สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ พ.ศ.2566 เนื่องจากมีการคำนวณประมาณการรายได้ในช่วงเตรียมงบประมาณอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

รัฐบาลคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ 7

รัฐบาลไม่มีแผนที่จะปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปีนี้ที่ร้อยละ 4นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประเทศไทยได้กำหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ 10 ตามประมวลรัษฎากรนับตั้งแต่เปลี่ยนจากระบบภาษีการค้าเป็นระบบภาษีมูลค่าเพิ่มในปี พ.ศ.2535 แต่ได้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มลงอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

ศุลกากรเร่งหาแนวทางยกเว้นภาษีนำเข้าหนุน SME

กระทรวงการคลังสั่งให้กรมศุลกากรเร่งหาแนวทางลดผลกระทบจากการยกเว้นภาษีนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้านำเข้ามูลค่าสูงถึง 1,500 บาท โดยระบุว่ามาตรการดังกล่าวทำร้ายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (SMEs)ตามที่นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากรระบุว่าทางกรมฯอาจพิจารณามาตรการที่คล้ายกับมาตรการปลอดภาษี เพื่อช่วยปกป้องเอสเอ็มอีในประเทศจากการนำเข้าราคาต่ำจากการได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มอ่านต่อ ...

วิชิต จันทนุสรณ์ศิริ

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

sUTVz
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!