รัฐบาลมั่นใจไทยดำเนินการตามมาตรการ IUU

รัฐบาลมั่นใจว่ามีการดำเนินการตามมาตรการ IUU อย่างเหมาะสม และแนะนำให้พรรคการเมืองตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอย่างละเอียด

ดูต่อ…