สรรพากรเตรียมเก็บส่วนแบ่งจากอีคอมเมิร์ซ

รายงานฉบับล่าสุดเผยให้เห็นว่ารัฐบาลไทยได้ผ่านพระราชบัญญัติที่คาดหวังว่าจะช่วยให้การเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะจากธุรกิจอีคอมเมิร์ซ กฎหมายใหม่จะทำให้สถาบันการเงินรายงานการทำธุรกรรมฝาก และรับโอนเงินฝาก หรือรับโอนเงินทุกบัญชี เกิน 3,000 ครั้งต่อปี หรือตั้งแต่ 400 ครั้งต่อปี และมียอดรวมเงิน 2 ล้านบาทขึ้นไป ต้องถูกรายงานให้กรมสรรพากรทราบ

อ่านต่อ…