5 ข้อตกลงที่จะทำให้เมืองอัจฉริยะแห่งอาเซียนเดินหน้า

จังหวัดชลบุรีจะกลายเป็นเมืองอัจฉริยะของไทย – และยังเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ – ที่มุ่งเน้นที่จะพึ่งพาตนเองโดยใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานทดแทน

อมตะ สมาร์ทซิตี้ ชลบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานต่างชาติกว่า 5,000 แห่ง และมีคนงานมากกว่า 200,000 คน มีแผนที่จะจัดตั้งโครงการสมาร์ทกริด และสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานจากขยะ ท่ามกลางมาตรการอื่น ๆ

อ่านต่อ…