ภาคประมง ‘ปฏิรูป’ ก่อนการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสหภาพยุโรป

ในการที่จะได้รับบัตรเหลืองของสหภาพยุโรปในภาคการประมงที่ทำกำไรมหาศาล เจ้าหน้าที่ของไทยได้ดำเนินการจดทะเบียนแรงงานอพยพ ก่อนที่จะมีการเยี่ยมชมโดยทีมตรวจสอบจากสหภาพยุโรป

อ่านต่อ…

อภิญญา วิภาตะโยธิน