อียูปลดใบเหลืองแก่ประเทศไทย

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ปกล่าวในแถลงการณ์ว่าทางบริษัทมีความยินดีที่สหภาพยุโรปตัดสินปลดใบเหลืองให้ประเทศไทย หลังการต่อสู้กับปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย และไทยยูเนี่ยนภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับรัฐบาลไทย ในการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมการประมงของไทย

อ่านต่อ…