อียูถอดใบเหลืองให้กับไทย หลังประสบความสำเร็จในการปฎิรูป

สหภาพยุโรปเตรียมถอนคำขู่ว่าจะห้ามการส่งออกสินค้าประมงของไทยสู่กลุ่มประเทศยูโรโซนหลังจากกรุงเทพฯ ผลักดันให้มีการปฏิรูปการประมงที่ผิดกฎหมาย

ประเทศไทยต้องเผชิญกับการขู่ว่าจะห้ามนำเข้าสินค้าประมงจากไทยมาเป็นเวลา 3 ปี หลีงล้มเหลวในการต่อสู้กับการประมงที่ผิดกฎหมาย แต่การปรึกษาหารือกับสหภาพยุโรป และการปฏิรูปกฎหมาย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งทำให้ทางสหภาพได้เตรียมถอดใบเหลืองให้กับประเทศไทย

อ่านต่อ…