กระทรวงพลังงานเร่งหาโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ รับความต้องการของอีอีซี

กระทรวงพลังงานกำลังเร่งดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ เพื่อรับมือกับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากจากการส่งเสริมโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี)

นายพรชัย รุจิประภา ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน กล่าวว่า สถิติการใช้ไฟฟ้าล่าสุดได้ชี้ให้เห็นถึงเศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัว ในภาคอุตสาหกรรมการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นสู่ระดับเดียวกับก่อนการระบาดของโควิด -19

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าวกรมประชาสัมพันธ์