โครงการ EEC สร้างโอกาสทำงานแก่นักศึกษาจบใหม่

โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จะสร้างโอกาสในการทำงานสำหรับนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาในสาขาที่เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจง

ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นประธานในการประชุมกับวิทยาลัยวิชาชีพในภาคตะวันออก เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโครงการ และตอบสนองต่อความต้องการแรงงานที่เพิ่มขึ้นในโครงการ EEC

อ่านต่อ…

ธนกร เสงี่ยม