แบงค์ชาติระบุเศรษฐกิจเผชิญกับความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เพิ่มสูงขึ้น

ความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย หลังจากการเลือกตั้งมีความสำคัญต่อการประกาศกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยทำให้เกิดมุมมองสำหรับนโยบายเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวในรายงานการประชุมเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการประกาศคงอัตราดอกเบี้ย

อ่านต่อ…