กรมประมงได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับกฎระเบียบของ IUU

เนื่องจากรัฐบาล และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มความพยายามในการปราบปรามการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) ที่กำหนดโดยสหภาพยุโรป (EU) เป็นเหตุให้ประเทศถูกปลดจากสถานะธงเหลือง แต่ยังคงมีปัญหาอื่นตามมา คือ ผู้ประกอบการประมงได้กังวลเกี่ยวกับข้อจำกัด ด้านการประมง และขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้า และส่งออก  โดยพวกเขายังบ่นเกี่ยวกับระดับการนำเข้าอาหารทะเลจากประเทศเพื่อนบ้าน

อ่านต่อ…

Praphorn Praphornkul