ประกาศสงครามกับขยะพลาสติก

ในปี พ.ศ.2493 ทั่วโลกมีประชากรทั้งหมด 2.5 พันล้านคน ซึ่งประชากรจำนวนนี้ผลิตพลาสติกประมาณปีละ 1.5 ล้านตัน ตามรายงานของ Surfers Against Sewage ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรการกุศลด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของสหราชอาณาจักร และในปี พ.ศ.2559 ประชากรโลกเพิ่มขึ้นเป็น 7 พันล้านคน และประชากรจำนวนนี้ผลิตพลาสติกมากกว่า 320 ล้านตันต่อปี ซึ่งภายในปี พ.ศ.2577 หรืออีก 15 ปีนับจากนี้ คาดการณ์ว่าจำนวนดังกล่าวจะเพิ่มมากเป็นสองเท่า

อ่านต่อ…

อรุษา พิสุทธิพันธุ์