ข้อตกลงเพื่อลดการใช้พลาสติก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กำลังร่วมมือกับผู้ให้บริการจัดส่งอาหารในการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในข้อตกลงเมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดปริมาณพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

อ่านต่อ…

อภิญญา วิภาตะโยธิน