ทำความสะอาดเศรษฐกิจ

การนำเศรษฐกิจกลับมาสู่การเติบโตตามปกติเป็นสิ่งจำเป็น แต่อาจไม่เพียงพอหากรัฐบาลไม่ควบคุมการเติบโตในลักษณะที่สะอาดกว่า

การผลิตไฟฟ้าและอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงอย่างจริงจังเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเป้าไปที่การจัดการกับข้อกังวลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์