เรียกร้องให้เปลี่ยนจังหวัดตากให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ตาก: แผนการพัฒนาที่จะเปลี่ยนหมู่บ้านชายแดนของ  Kokko ในพม่าให้กลายเป็นไชน่าทาวน์แห่งใหม่ ซึ่งได้จุดประกายการเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเร่งดำเนินการให้จังหวัดตากกลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนอย่างเต็มรูปแบบ

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวว่า การลงทุนขนาดใหญ่จากนักธุรกิจจีนใน Kokko ซึ่งตรงข้ามอำเภอแม่สอดของจังหวัดตากได้ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยเสียโอกาสทางธุรกิจมากมาย

อ่านต่อ…

อัศวิน พินิจวงษ์