กรุงเทพฯ ต้องเตรียมแผน เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กรุงเทพฯ ต้องการเริ่มต้นในการปรับตัวต่อความท้าทาย เช่น อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น น้ำท่วม และโรคร้ายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าในขณะที่ตึกระฟ้า คอนกรีตและถนนเข้าครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองหลวง รถยนต์ และเครื่องปรับอากาศส่วนใหญ่ต่างพ่นก๊าซเรือนกระจกออกมาสู่เมือง เพื่อต่อสู้ในการรักษาความเย็น

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น