อมตะผนึกกำลังบี.กริม ร่วมพัฒนาเมืองใน EEC

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอุตสาหกรรม ได้ร่วมกับบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ “อมตะ ยูโรเปี้ยน สมาร์ท ซิตี้” (AMATA European Smart City) รองรับบริษัทยุโรปที่ลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor; EEC)

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์