ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กำลังในอยู่ช่วงพิจารณา

เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยมียุทธศาสตร์แห่งชาติที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอีก 20 ปีข้างหน้า เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ผ่านร่างยุทธศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งก็ได้ให้หน่วยงานรัฐบาลทุกแห่งเตรียมตัวกับยุทธศาสตร์ดังกล่าวที่จะบังคับทั่วประเทศ

อ่านต่อ…

กวี จงกิจถาวร