ที่ดิน

สัญญาเช่าที่ราชพัสดุ

EEC ปรับการลงทุนตามกลยุทธ์ 'สีเขียว' ของไบเดน

สำนักงานระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ประกาศจะปรับแผนการลงทุน 5 ปี เพื่อปรับให้เข้ากับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กล่าวว่า แผนในปี พ.ศ.2563-2567 จะปรับปรุงแผนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยคำนึงถึงกลยุทธ์ของนายโจ ไบเดน ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในการส่งเสริมธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

สกพอ.ร้องสถานทูตไทยใน 30 ประเทศ เพิ่มการลงทุนในอีอีซี

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เปิดเผยว่าทางสำนักงานฯ ได้เรียกร้องให้สถานเอกอัครราชทูตไทยใน 30 ประเทศเข้าหาบริษัทต่างชาติเพื่อลงทุนในอีอีซีโดยนายคณิศกล่าวว่าเป้าหมายหลักของอีอีซี คือ บริษัทในภาคเทคโนโลยี โลจิสติกส์ การแพทย์และสุขภาพ พร้อมเล็งบริษัทด้านการบิน อ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น

คมนาคมแจงสภาฯ 'มอเตอร์เวย์คู่รถไฟ' เชื่อมพื้นที่เศรษฐกิจทุกภูมิภาคกับด่านชายแดน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ทางกระทรวงฯ เตรียมดำเนินการศึกษาโครงการรถไฟทางคู่และมอเตอร์เวย์ 8 โครงการ เชื่อมพื้นที่เศรษฐกิจทุกภูมิภาคกับด่านชายแดนนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวว่าการศึกษาจะแล้วเสร็จในปีหน้า พร้อมถกงบประมาณของกระทรวงในการอภิปรายของรัฐสภาในวันศุกร์นี้อ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

การฟื้นฟูอสังหาในเขตอีอีซีต้องอาศัยการท่องเที่ยว การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของรัฐบาล และการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวหลังจากการระบาดใหญ่จะเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์ในสามจังหวัดภาคตะวันออกนายมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า นักลงทุนต่างชาติจำนวนมาก โดยเฉพาะจากจีนและญี่ปุ่นสนใจลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของ EEC ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทราอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

ผู้ประท้วงต้องรอการพิจารณาคดีเมกะโปรเจคสงขลา ตามมาตรการล็อคดาวน์

การไต่สวนสาธารณะโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในจังหวัดสงขลาถูกเลื่อนออกไปหลังจากชาวบ้านและนักกิจกรรม โดยมีแกนนำวัย 17 ปีเตือนว่าการล็อคดาวน์ทั่วประเทศ ทำให้เราได้เห็นการอนุมัติแผนงานต่างๆ ที่ขาดการตรวจสอบข้อเท็จจริงการพิจารณาคดีเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ในชายฝั่งทะเลจังหวัดสงขลา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างท่าเรือน้ำลึก โรงไฟฟ้าและโรงงานหลายแห่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14-20 พฤษภาคมอ่านต่อ ...

เขตเศรษฐกิจพิเศษยังเป็นรองอีอีซีอยู่มาก

มูลค่าการลงทุนใน 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs) ยังคงอยู่ในระดับต่ำ เมื่อเทียบกับโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (อีอีซี) ด้วยจำนวนโครงการและมูลค่าการลงทุนรวม 75 โครงการ และ 11,000 ล้านบาทตามลำดับตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ถึง 1 เมษายน พ.ศ.2563ตามรายงานล่าสุดของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า การลงทุนที่สำคัญส่วนใหญ่เป็นเครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์พลาสติก อาหารสัตว์ ยานยนต์ และชิ้นส่วนเครื่องจักรและชิ้นส่วนวัสดุก่อสร้าง และโรงพยาบาลอ่านต่อ ...

ผู้สื่อข่าวบางกอกโพสต์

คณะกรรมการอีอีซีไฟเขียวแผนการจัดการน้ำ

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ได้อนุมัติแผนการจัดการน้ำในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้แน่ใจว่ามีปริมาณน้ำที่เพียงพอนายคณิศ แสงสุพรรณ. เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (อีอีซี) กล่าวว่าแผนระยะสั้นครอบคลุม 3 โครงการประกอบด้วยการผันน้ำจากคลองสะพานไปยังอ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง ผันน้ำจากคลองหลวงในฉะเชิงเทราไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระในชลบุรี และการผันน้ำจากวังโตนดในจันทบุรีสู่อ่างเก็บน้ำประแสร์อ่านต่อ ...

Chatrudee Theparat

รัฐบาลเตือนน้ำซับพลายโรงงานในเขตอีอีซีเหลือจนถึงเดือน มิ.ย.นี้เท่านั้น

รัฐบาลได้เตือนว่าปริมาณน้ำสำรองในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) นั้นเพียงพอจนถึงเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้น เว้นแต่รัฐบาลจะสามารถหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมได้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนโดยปริมาณน้ำในปัจจุบันเหลือเพียง 35 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อป้อนให้กับภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทราในเขตอีอีซีอ่านต่อ ...

ลมลเพ็ชร อภิสิทธิ์นิรันดร์

บีโอไอออกมาตรการจูงใจใหม่ เพื่อการลงทุนในเขตอีอีซี

ในปลายเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศได้ออกมาตรการจูงใจใหม่ เพื่อดึงดูดการลงทุนในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยอีอีซีเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2560 ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออกของประเทศไทย ได้แก่ ชลบุรีระยอง และฉะเชิงเทรา ครอบคลุมพื้นที่ 13,285 ตารางกิโลเมตร ซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าหมายที่จะทำให้อีอีซีเสร็จสมบูรณ์ภายในปี พ.ศ.2564 และเปลี่ยนเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการด้านเทคโนโลยีอ่านต่อ ...

Ayman Falak

ประเทศไทยเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยเมืองอัจฉริยะ

ประเทศไทยได้นำเสนอโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเปลี่ยนสามจังหวัดของประเทศไทยให้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนปี พ.ศ.2562 การเคลื่อนไหวในครั้งนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นหนึ่งในความสำเร็จEEC ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างศูนย์กลางการค้าการลงทุนการขนส่งในระดับภูมิภาคและเป็นประตูสู่ภูมิภาคเอเชีย ซึ่งไทยมั่นใจว่าการดำเนินการดังกล่าวจะส่งเสริมอาเซียนแบบไร้รอยต่ออ่านต่อ ...

Alita Sharon

Contact us

Contact us

Do you have questions on the content published by Open Development Thailand? We will gladly help you.

Have you found a technical problem or issue on the Open Development Thailand website?

Tell us how we're doing.

Do you have resources that could help expand the Open Development Thailand website? We will review any map data, laws, articles, and documents that we do not yet have and see if we can implement them into our site. Please make sure the resources are in the public domain or fall under a Creative Commons license.

File was deleted
ERROR!

Disclaimer: Open Development Thailand will thoroughly review all submitted resources for integrity and relevancy before the resources are hosted. All hosted resources will be in the public domain, or licensed under Creative Commons. We thank you for your support.

dNeTU
* The idea box couldn't be blank! Something's gone wrong, Please Resubmit the form! Please add the code correctly​ first.

Thank you for taking the time to get in contact!