มีเดียเวิร์กช้อปและทุนสนับสนุนการรายงานธรรมาภิบาลน้ำในลุ่มน้ำโขงจากมุมมองทางเพศและความครอบคลุมคนทุกกลุ่มในสังคม

Internews’ Earth Journalism Network (EJN) ขอเรียนเชิญผู้สื่อข่าวจากประเทศลุ่มแม่น้ำโขงเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อเกี่ยวกับธรรมาภิบาลน้ำ นักข่าวที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนการจัดทำเรื่องราวเชิงลึกที่สร้างความตระหนักและความสนใจในประเด็นธรรมาภิบาลน้ำในลุ่มน้ำโขงจากมุมมองทางเพศและความครอบคลุมคนทุกกลุ่มในสังคม

นักข่าว 15 คนจะได้รับเลือกให้เข้าร่วมเวิร์กช้อปนี้ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย คาดว่าจะเป็นวันที่ 14-16 กันยายน พ.ศ. 2565* โดยจะมีทัศนศึกษา 1 วันในวันที่ 15 กันยายน ที่อำเภอสังข์ จังหวัดหนองคาย

อ่านเพิ่มเติม