การทำฟาร์มที่ยั่งยืนของผู้หญิงที่ต่อสู้กับการรุกล้ำโดยอุตสาหกรรม

วิสัยทัศน์ของผู้หญิงในการพัฒนาการเกษตรจนถึงขณะนี้ลดลงเรียบไปกับการดำเนินการโครงการเรือธงของไทยในโครงการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

อ่านต่อ…

Nathaporn Thaotagoo