อนาคตสำหรับภาคการท่องเที่ยว?

ด้วยการกำหนดอายุวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ติดค้างอยู่ในประเทศไทยประมาณ 150,000 คน ให้ต่ออายุวีซ่าใหม่ในวันสุดท้ายเมื่อวานนี้

ซึ่งยังคงต้องรอดูต่อไปว่าจะมีกี่คนที่จะยังคงอยู่ในประเทศต่อ ไม่ว่าจะอย่างถูกกฎหมาย การขยายสิทธิ์ในการพำนัก หรืออย่างผิดกฎหมายที่จะถูกจับกุมและจำคุก ตามที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกล่าว

อ่านต่อ…