ยินดีต้อนรับสู่ ‘ปีแห่งการตรวจสอบข้อเท็จจริง’

ผู้คนมากกว่า 30,000 คนได้เข้าร่วม Collaborative Fact Checking (โคแฟค) Thailand เพื่อต่อสู้กับข่าวปลอมในช่วงที่โควิด -19 ระบาด

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับโคแฟคประเทศไทย เครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงสากล และองค์กรต่อต้านข่าวปลอมอื่น ๆ ได้จัดงานสัมมนาวันตรวจสอบข้อเท็จจริงสากลปี พ.ศ.2564 ที่กรุงเทพฯ พร้อมประกาศว่าช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2564-2 เมษายน พ.ศ.2565 ควรได้รับการส่งเสริมให้เป็น “ปีแห่งการตรวจสอบข้อเท็จจริง”

อ่านต่อ…