อุตรดิตถ์ดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับชาวบ้านในระดับรากหญ้า

จังหวัดอุตรดิตถ์มีการส่งเสริมการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชาวบ้านในระดับรากหญ้าเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ของตน 

เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่าจังหวัดทางภาคเหนือได้ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นหลักในการพัฒนาระดับรากหญ้าและในชุมชนแสวงหาศักยภาพและความสามารถของแต่ละชุมชนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม

อ่านต่อ…

ธนกร เสงี่ยม