เตรียมขยายและอัปเกรด Traffy Fondue เพื่อปรับปรุงรัฐบาลดิจิทัล

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า หน่วยงานภาครัฐควรใช้แพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล

โดยกล่าวในระหว่างพิธีที่สำนักงานใหญ่กระทรวงในกรุงเทพฯ เพื่อมอบใบรับรองให้กับหน่วยงานของรัฐ 190 แห่งที่ใช้ Traffy Fondue ในการแก้ไขปัญหาที่ประชาชนแจ้งมา

นอกจากนี้ยังได้ขอบคุณสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่แนะนำ Traffy Fondue และกล่าวเสริมว่าหน่วยงานภาครัฐบางแห่งยังไม่ได้ใช้แพลตฟอร์มนี้

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น