การท่องเที่ยวลดความเจ็บปวดทางเศรษฐกิจ ระหว่างรอรัฐบาลชุดใหม่

ประเทศไทยไม่ได้รอดพ้นจากความไม่แน่นอนทางการเมืองที่มักมาพร้อมกับการเลือกตั้ง แต่นักท่องเที่ยวต่างชาตินับล้านที่กลับมาในปีนี้จะช่วยปกป้องเศรษฐกิจของไทยที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การหลั่งไหลของนักท่องเที่ยว ซึ่งมีจำนวนรวม 6.5 ล้านคนในไตรมาสแรกของปี พ.ศ.2566 เทียบกับ 498,000 คนในปีที่แล้ว กำลังช่วยให้ธุรกิจและกิจกรรมของผู้บริโภคในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลในการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น 3 เท่าในปีนี้จาก 10 ล้านคนในปี พ.ศ.2565 โดยการท่องเที่ยวถูกมองว่าเป็นสมอเรือท่ามกลางเสียงวิจารณ์ทางการเมือง แม้ในขณะที่เครื่องมือกระตุ้นการเติบโตของการส่งออกพุ่งสูงขึ้น

อ่านต่อ…