กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เตรียมพิจารณาเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยว

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้นำเสนอแนวคิดในการเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้มาเยือนต่างชาติ เพื่อปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งมอบสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยโดยเฉพาะสำหรับนักท่องเที่ยว

กระทรวงการท่องเที่ยวได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งแรก เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ และบริษัทเอกชนที่ทำงานด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งบริษัทประกันภัย และกองทุนหมุนเวียน

อ่านต่อ…

ธนกร เสงี่ยม