3 มาตรการส่งเสริมเทศกาลสงกรานต์แบบไทย

ทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมที่จะดูแล และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกคนที่จะกลับไปบ้านเกิด เพื่อฉลองเทศกาลสงกรานต์ ในขณะที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับ 3 มาตรการในการส่งเสริมเทศกาลสงกรานต์แบบไทย

อ่านต่อ…

สุภาวดี วังศรี