หนทางไปสู่ : การปรับแผนการท่องเที่ยวให้เหมาะสม

การท่องเที่ยวทั่วโลกมีแนวโน้มที่จะพึ่งพาการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ เพื่อปรับตัวตามความต้องการของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

ผู้เชี่ยวชาญ กล่าวว่า สิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อปรับตัวและยอมรับความท้าทายใหม่ ๆ หากพวกเขาหวังว่าจะอยู่รอดในธุรกิจที่มีการแข่งขัน และทำกำไร

อ่านต่อ…

ดุสิดา วรชาติเดชชัย