ความสำคัญทางเศรษฐกิจของการเลือกตั้งในครั้งนี้

ด้วยโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (อีอีซี) โครงการขนาดยักษ์ที่แขวนอยู่ในความสมดุลของประเทศไทยจะต้องรักษาเสถียรภาพ เพื่อดึงดูดการลงทุนมากขึ้น

แนวโน้มเศรษฐกิจหลังการเลือกตั้งของประเทศไทยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับเสถียรภาพทางการเมือง และความต่อเนื่องของนโยบายทางเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายที่ออกแบบมา เพื่อผลักดันการเติบโตในทศวรรษหน้าหรือสองทศวรรษผ่านการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (new S-Curve)

อ่านต่อ…

ผู้สื่อข่าว เดอะ เนชั่น