โครงการฉีดวัคซีนของไทยล้าหลังเพื่อนบ้านในอาเซียน

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยได้ประกาศว่านับตั้งแต่โครงการฉีดวัคซีนเริ่มขึ้น ประเทศไทยได้ฉีดวัคซีนให้ประชาชนกว่า 470,301 คน โดยได้รับวัคซีนอย่างน้อยหนึ่งเข็ม

เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนโครงการฉีดวัคซีนของไทยล้าหลังอย่างน่าอนาถ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน

ในทางตรงกันข้าม ณ วันที่ 6 เมษายนมีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสในสิงคโปร์ไปแล้วกว่า 1.13 ล้านคน

อ่านต่อ…