สถานะของไทยไม่เปลี่ยนแปลง ในรายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐฯ

ประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับ Tier 2 ในรายงานการค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons: TIP) ฉบับล่าสุดที่ออกโดยสหรัฐอเมริกา ซึ่งสะท้อนถึงความคืบหน้าเล็กน้อยในความพยายามบังคับใช้กฎหมาย แต่ยังไม่เพียงพอที่จะยกระดับประเทศไปสู่ระดับ Tier 1 ตามที่คาดหวังไว้

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวในบทที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยในรายงานปี พ.ศ.2566 ที่โพสต์บนเว็บไซต์ว่า “รัฐบาลไทยไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำอย่างสมบูรณ์ ในการขจัดการค้ามนุษย์ แต่กำลังใช้ความพยายามอย่างมากที่จะทำเช่นนั้น” 

อ่านต่อ…